Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

20:43

just-shower-thoughts:

I have an irrational and burning hatred for my alarm clock - specifically because it perfectly performs the job I ask it to every single morning.

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning
20:43
7488 c02f 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning
20:41
1692 fd80 500
Reposted frommoai moai viazdjeciahuja zdjeciahuja
20:41
8670 a662 500

themitchme:

Jack Stewart by Richard Kranzin

Reposted fromzerojanvier zerojanvier viazdjeciahuja zdjeciahuja
20:39
8239 ac03
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
20:37
3536 15f3 500

syndromy:

I think I just did.

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja

August 07 2017

18:55
9657 565a
18:55
9654 4281 500
18:54
9651 718e
18:54
9648 1fa0
18:53
9643 ce21
Reposted bypuszkamilenyTierraDelFuegococciuellasucznikvogelHypothermiayanekdziwnerzeczyedhellsmoke11judyszaHogattaagkety-xcv-yjanuschytrusmerydocholeryRedHeadCathwybuchmuzguczinokmuladharatfumatussbladelokipwggainaxingpulczynskikartoNikdudkuceplusalicemeowzycienakrawedzinanagohysteriebanshewasnaeall-about-kateslovaLazuliLapisojtamundoneelovelyybubblesbiauekegocentricgirlantonimraniJulietteilovegreensztukamatorkawrednanosiemakasprzak88
18:53
9641 1276
Reposted byfirewalkwithme firewalkwithme
18:52
9639 47ed 500
18:52

Świat cały nie ukazał twoim oczom nic a nic,
Za nic wszystko co mówiłeś, i coś słyszał za nic,
Na nic ziemię zbiegałeś od granic do granic,
I to, żeś się przykulił w chacie, także na nic.

— Omar Chajjam -- Rubajjaty, przeł. XI i XII w. (przekład: Andrzej Gawroński)
18:51
9637 6478
Reposted bylefulevune8agiennyall-about-kateUbikyanekoipojaraDagarhenpanpancernygaboroversensitivep0rnoTamahlnodifferenceHypothermiapartyhardorgtfosmoke11nostalgiaaniolamakrossofiasohhwellrunkensteinalirieankinZerthinrugiasucznikzupkazproszkudenianfisticrispybonescoloredgrayscalelukanstraycatablceplusutilizedslovaschottladenstrikergafp0rnolargehamstercollidercarlandlouiseaperturev3bsoskillzmcflyjulannwilczaYSoSeriousmkaynoacytrusowa
18:50
9622 fe3a
18:49
9620 0240
Reposted byDagarhenlefuweirdscenesinsidethegoldminep0rno
18:49
9617 3e4e
Reposted bylefugketJakisproblemnostalgiaaniolapankamienbercikExfeletesHornyMiszkaHackMett-von-Wurstgainaxingalicemeowamoniakall-about-kateAdalbert67memesjaszjanuschytrusckisbackkaesekuchencarlandlouisewybuchmuzguHogattaaSchweinekloetenChlebekhighhopesdomixvampirananagojezulargehamstercolliderZerthinoskiirmelinskillzmcflyComplicated92ethieldesperateeeCharmaquestmartrolnosiemaakisameirylangafNieznosnyzimnaa
18:48
9614 7c67
Reposted byHypothermialefuquariongketsmoke11twojjedynyniepowtarzalnyadasczeresniatfuLazuliLapissobersucznik8agiennyKurkaWyluzujOkruszekczinokhabernodifferencevogelfriqueFate46slovaslovasiostraxalbloodrainbowbehciotriadwarrior
18:48
9606 0e1d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl